12 Kroków ku dojrzałości

12 Kroków ku dojrzałości

Program terapeutyczno-formacyjny

„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

ADRESAT - kto może być uczestnikiem spotkań?

Osoby:

OBSZAR TREŚCIOWY I FORMALNY

Program formacyjny i terapeutyczny bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików.
Przy tym osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

PRACA Z PROGRAMEM „WRESZCIE ŻYĆ” OBEJMUJE:

1) osobistą praca nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych,
2) rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i trwają po dwie godziny.

OCZEKIWANE REZULTATY

Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.

Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.

Osoby pragnące lepiej poznać sami siebie i rozwinąć własną osobowość, mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia dla swojej osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

TERMINY SPOTKAŃ

15 spotkań, co dwa tygodnie
Osobom, które się zgłoszą do udziału w programie, zostanie przekazany termin pierwszego spotkania - po zgromadzeniu grupy 12-15 osobowej.

SPOTKANIA PROWADZĄ:

Ks. Romuald Jaworski - środy 18.00 – 20.00
Ks. Grzegorz Kudlak - wtorki 18.00 – 20.00

 

Poradnia Dewajtis
Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy WMSD na Bielanach
ul. Dewajtis 3, wejście G
01-815 Warszawa

e-mail: poradnia@dewajtis.pl
numer tel. 660 511 566
telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 19:00