Zespół Poradni Dewajtis

mgr Ewa Brzezińska

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających:

 • kryzysów w życiu osobistym lub zawodowym,
 • problemów w relacjach interpersonalnych,
 • problemów w codziennym funkcjonowaniu,
 • trudności w podejmowaniu wyborów życiowych,
 • braku pewności siebie,
 • niepełnosprawności,
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
 • chcących lepiej zrozumieć siebie.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Przyjmuje:

Poniedziałki 17 - 20
Czwartki: 17 - 20

mgr Dorota Bulkowska-Szostek

psycholog, teolog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także pomoc psychologiczną, wsparcie w rozwoju osobistym i duchowym, konsultacje.

Zaprasza osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiące z powodu obniżonego nastroju, doświadczające kryzysu w swoim życiu, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne: całościowe doświadczanie siebie w swojej jedyności i niepowtarzalności.

Bycie psychoterapeutą to jednocześnie zobowiązanie do ciągłego rozwoju co czyni stale m.in. poszerzając swoje umiejętności w focusingu, korzystając ze szkoleń u Claude Missiaen... Naukowo w ramach doktoratu prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii Doświadczeniowej.

Przyjmuje:

Czwartki: 14 - 18

mgr Anna Filipowicz

teolog, psychoterapeuta

Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Pracuje w nurcie psychodynamicznym oraz Gestalt.

Zakres świadczonych usług:

 • pomoc osobom z doświadczeniem straty
 • kryzysy życiowe i konflikty rodzinne
 • brak akceptacji siebie
 • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • praca z osobami poszukującymi własnej drogi rozwoju
 • łączenie treści psychologicznych, pedagogicznych i duchowych

Jest nauczycielem religii w szkole podstawowej.

Pracuje pod superwizją. Prywatnie mężatka i matka.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 - 20
Wtorki: 9 - 13

mgr Monika Pszczółkowska

psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, obsesyjno - kompulsywnymi, osobowości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie i ich rodzinami na różnych etapach choroby (diagnoza, leczenie, faza terminalna choroby).

Prowadzi edukację rodziny w zakresie radzenia sobie z chorobą onkologiczną w rodzinie (np. wsparcie rodziców w przygotowywaniu dzieci do śmierci bliskiej osoby). Pracuje z osobami w żałobie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Przyjmuje:

  - urlop -

ks. Romuald Jaworski

teolog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor SPCh

Profesor UKSW. Służy terapią indywidualną oraz małżeńską. Szczególne obszary zainteresowań: zaburzenia nerwicowe, trudności na styku życia psychicznego i duchowego, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Bibliodrama”, „Analiza transakcyjna pomocą w przezwyciężaniu konfliktów”.

Przyjmuje:

Wtorki: 9 - 18
Środy: 14 - 18

ks. dr Marcin Kłosowski

psycholog, psychoterapeuta

Ukończył czteroletnie Studium Terapii w Laboratorium Psychoedukacji - rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne oraz jest w trakcie czteroletniego Szkolenia Terapii Rodzin i Par.

Doświadczenie zdobywał między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu oraz w ośrodku dla dzieci i młodzieży w Bytomiu.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapię par i terapię rodzin. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym i integracyjnym.

Swoją ofertę kieruje do osób zmagającymi się z określonymi objawami i problemami (np. lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresyjnymi i innymi), jak i osób chcących lepiej zrozumieć samych siebie – kobiet i mężczyzn, w tym także osób duchownych. W zakres problematyki wchodzą między innymi: trudności w relacjach, przeżywanie kryzysów, problemy separacyjne, tożsamościowe i osobowościowe, konflikty wewnętrzne, osobista historia, seksualność, wyrażanie uczuć, traumatyczne przeżycia, uzależnienia, dorastanie, znajdowanie swojego miejsca w życiu, trudności małżeńskie, rodzinne i wychowawcze, problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 15 - 20:30

mgr Anna Kołodziejczyk

psycholog, psychoterapeuta, lider Grup Balinta, superwizor - aplikant

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCh i seksuologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta SPCh. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Rodzaj świadczonej pomocy:

Psychoterapia indywidualna i małżeńska, terapia seksuologiczna, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, Grupy Balinta, superwizja indywidualna.

Zakres pomocy:

 • kryzysy życiowe i rodzinne
 • kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia
 • konflikty i kryzysy w relacjach z innymi
 • problemy w pracy
 • trudności w kontaktach społecznych
 • problemy osób starszych
 • traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości i zachowania

Przyjmuje:

Środy: 15 - 19

mgr Anna Krawcewicz

psycholog, trener, coach.

Studia psychologiczne ukończyła na UKSW w Warszawie w 2003 roku.

Jako psycholog pasjonuje się i specjalizuje w tematach:

 • radzenie sobie ze stresem,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej m.in. radzenie sobie z przeżywaniem trudnych emocji,
 • komunikacja,
 • trudności i wyzwania związane z pracą,
 • efektywność osobista.

Prowadzi grupę 12 Kroków „Po prostu wreszcie żyć” w wersji online

mgr Grażyna Łyszczyk

socjoterapeuta, psychoterapeuta, teolog, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Wydziału Teologicznego UKSW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach stażu terapeutycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza. Pracuje również z młodzieżą gimnazjalną i licealną w internacie.

Zaprasza na konsultacje i terapię osoby dorosłe oraz młodzież od 13 r.ż.

Przyjmuje:

Wtorki: 10 - 14
Środy: 11 - 18:30
Czwartki: 10 - 16

mgr Elżbieta Majdecka

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW i Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCH.

Zaprasza do pracy indywidualnej osoby doświadczające kryzysów życiowych, mające trudności w wyrażaniu emocji i zmagające się z problemami w codziennym funkcjonowaniu.

Przyjmuje:

Wtorki: 17 - 20
Czwartki: 17 - 20

mgr Agnieszka Nowosad

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka wydziału teologicznego KUL, psychologicznego SWPS, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Studium Psychoterapii SPCh, Podyplomowych Studiów z Psychologii Klinicznej APS, instruktor Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała, certyfikowany Asystent Psychodramy, terapeuta ChTI.

Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Instytutu Psychodramy oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi i osobowości, jak również z osobami, które doświadczyły strat okołoporodowych, aborcji, zaniedbania i przemocy.

Przyjmuje:

Czwartki: 15 - 17 psychoterapia indywidualna
  17 - 19 psychoterapia grupowa

Diakon profesor Jan Ogrodzki

doradca duchowy, kierownik duchowy, duszpasterz, rekolekcjonista

Pomaga w zakresie życia modlitwy, trudności duchowych, uzależnień duchowych, problemów sumienia, kryzysów w rodzinie.

Przygotowuje dorosłych do sakramentów chrztu i bierzmowania indywidualnie i w parach. Zapewnia w uzasadnionych przypadkach możliwość stałego kierownictwa duchowego. Więcej można się dowiedzieć na stronie: diakonjanogrodzki.blogspot.com

Możliwość modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie.

Przyjmuje:

Czwartki: 17 - 21

mgr Renata Sygutowska

psychoterapeuta, pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca psychologiczny.

Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne, pracuje z dziećmi od 6 r. ż. oraz młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i psychologicznymi, oraz z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe
 • konflikty rodzinne i małżeńskie
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • lęk i zaburzenia nastroju
 • trudności wychowawcze
 • trudności edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne u dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

Przyjmuje:

Poniedziałki: 14 - 20
Wtorki: 14 - 20

ks. Wojciech Szychowski

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, psycholog, psychoterapeuta Gestalt (w trakcie certyfikacji). Pracował jako neuropsycholog w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim i Klinice Neurologii WUM oraz jako psycholog w organizacji pozarządowej. Jest członkiem PTPR (Polskiego Towarzystwa Psychologii Rozwojowej). Zajmuje się psychoterapią par, psychoterapią indywidualną oraz prowadzi warsztaty rozwojowe. Do kontaktu zaprasza wszystkich, którzy mają potrzebę zrozumienia i zmiany swojego życia oraz osoby borykające się z niechcianym lękiem, obniżonym nastrojem, chronicznym smutkiem, poczuciem niemocy, pustki, niskim poczuciem własnej wartości, nieakceptacją siebie, swojego ciała, konfliktami wewnętrznymi, trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu stałych relacji, trudnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Zaprasza również osoby, które doświadczają wypalenia zawodowego czy mobbingu.

Jeśli zdecydujesz się na spotkanie skontaktuj się bezpośrednio z terapeutą pod numerem 506334480

mgr Ewa Wiszenko

coach, konsultant z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Zajmuje się osobami chcącymi dokonać zmian w życiu zawodowym i osobistym, przeżywającymi trudności w odnalezieniu się po zmianie, chcącymi poznać i wybrać właściwy sposób postępowania (utrata pracy, wypalenie zawodowe, zmiana ścieżki kariery, problemy w relacjach zawodowych - współpracownik/szef, odkrywanie nowych perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego).

Pomaga też w problemach małżeńskich – w relacjach między małżonkami, w konfliktach międzypokoleniowych: małżonkowie - rodzice/teściowie.

Przyjmuje:

Wtorki: 16 - 20
Środy: 16 - 20

mgr Monika Ziarno

psychoterapeuta, doradca psychologiczny

Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, poradnictwo psychologiczne, konsultacje.
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Zakres pomocy:

Konflikty i kryzysy rodzinne; problemy w relacjach; trudne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka lub brakiem potomstwa; problemy z pogranicza psychologii i duchowości; trudności osób starszych; osoby w żałobie; sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem; problemy wychowawcze, problemy w komunikacji.
Prowadzi poradnictwo rodzinne w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

Przyjmuje:

Środy: 14 - 20
Czwartki: 14 - 20

mgr Radosław Bajkowski

psycholog, psychoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wydział psychologii, specjalność - seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończył także 4 - letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.
Prowadzi terapię indywidualną.
Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.

Zakres pomocy:

 • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości (posługa modlitwą 5 kluczy przy Dom Miłosierdzia w Warszawie)
 • trudności małżeńskie
 • DDA, DDD

Przyjmuje:

Wtorki: 14 - 20
Piątki: 10 - 14

ks. Grzegorz Cieślak

teolog, psychoterapeuta - stażysta

Od 19 lat jest księdzem diecezjalnym. Związany z duchowością ignacjańską. W 2015 roku ukończył trzyletnią Szkołę Formatorów w Krakowie prowadzoną przez Ojców Jezuitów. Aktualnie w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Chrześcijańskiej w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie integratywnym.

Przyjmuje:

Czwartki: 12 - 16

mgr Marzena Damięcka

psycholog, psychoterapeuta, coach

Pracuje w nurcie psychoterapii zintegrowanej.
Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom.
Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresjami, zaburzeniami osobowości, współuzależnieniami i DDA, problemy z własną tożsamością oraz budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, zespół lęku pourazowego, straty, fobie społeczne i dodatkowo coaching indywidualny, małżeński

Przyjmuje:

Środy: 16 - 20

o. mgr Jarosław Kubera

pedagog, teolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne oraz w uczestnik szkolenia w ramach Grup Treningowych Balinta.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe, partnerskie, rodzinne
 • kwestie związane z decyzjami, wyrażaniem potrzeb i uczuć, asertywność
 • poczucie własnej wartości, autonomii, konflikty wewnętrzne
 • trudności w relacjach z bliskimi, utrzymanie związku
 • separacje, doświadczenia straty i traumy
 • doświadczenia napięć i stresu
 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • problemy z kręgu współuzależnień oraz tzw. DDA/DDD
 • zaburzenia osobowości

Przyjmuje:

Środy: 12 - 16

ks. dr Grzegorz Kudlak

psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z osobami: uzależnionymi (seks, pornografia), współuzależnionymi, mającymi trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, zranionymi w dzieciństwie, chcącymi poznać i zrozumieć siebie, nie akceptującymi swoich odczuć homoseksualnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i program rozwojowy „12 kroków ku pełni życia”.

Przyjmuje:

konsultacja telefoniczna

mgr Hanna Miecznikowska

psychoterapeuta, mediator, trener warsztatów dla par

Ukończyła kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW oraz kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Powadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz mediacje pojednawcze.

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie integratywnym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Razem z mężem są też trenerami warsztatów małżeńskich Ja+Ty=My oraz warsztatów dla narzeczonych Radość i Nadzieja prowadzonych przez Fundację Pomoc Rodzinie w ramach Programów na Miłość i Życie.

Zakres pomocy:

trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, trudności z przeżywaniem emocji, problemy w kontaktach społecznych, trudności z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych, kryzysy małżeńskie, trudności w relacji małżeńskiej, lęk przed zmianą, problemy z akceptacją siebie, brak poczucia sensu życia, brak poczucia własnej wartości, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju
oraz: praca nad rozwojem osobistym, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, psychoedukacja w zakresie modeli poznawczych (jak myślę i jaki to ma na mnie wpływ), praktyka uważności

Przyjmuje:

Środy: 9 - 13 psychoterapia indywidualna
Czwartki: 17 - 20 psychoterapia par i małżeństw

mgr Anna Nagórka-Mazurkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra.
Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie integratywnym.

Zaprasza do pracy indywidualnej (strata, żałoba, niepełnosprawność, choroba, brak upragnionego potomstwa, problemy rodzinne i małżeńskie, samotność, nieśmiałość, sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem, depresja, trudności małżeńskie, wychowawcze, sytuacje konfliktowe, problemy w komunikacji, rozwój osobisty).

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 - 20

mgr Elżbieta Stawińska

pedagog, psychoedukator

Zakres pomocy:

Problemy wychowawcze, problemy i konflikty w relacjach rodzinnych i małżeńskich.

Wykorzystuje w swojej pracy między innymi metodę M. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy".

Przyjmuje:

-----------

ks.dr Paweł Stępień

certyfikowany psychoterapeuta, terapeuta Chrześcijańskiej Terapii Integralnej

Urodzony w 1969 r. w Warszawie. Przyjmuje klientów od 2009 r. Jest w gronie terapeutów ChTI (www.chti.pl).
Prowadzi chrześcijańską terapię integralną osób dorosłych, szczególnie w następujących problemach:
ZNE (zespół niezaspokojenia emocjonalnego wg. Terruwe-Baars), brak separacji od rodziców, problemy w relacjach damsko męskich, trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, DDA, DDD, żałoba, rozstania.

Ma doświadczenie w towarzyszeniu duchowym. Przez osiem lat był ojcem duchownym w warszawskim seminarium.
Towarzyszy osobom w rekolekcjach ignacjańskich i Lectio Divina.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 17 - 21
Wtorki: 17 - 21
Środy: 17 - 21
Czwartki: 17 - 21

mgr Łukasz Jan Świderski

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Wydziału Prawa i Administracji UKSW, mgr Prawa Kanonicznego, ukończył studia doktoranckie na UKSW, w ramach doktoratu prowadzi badania w tematyce współczesnego pojęcia rodziny w prawie polskim, kanonicznym i międzynarodowym, prawnik.

Zakres świadczonych usług:

 • informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa
 • służenie radą na temat przebiegu procesu sądowego
 • napisanie skargi powodowej lub odpowiedzi na skargę
 • redagowania innych pism procesowych
 • wsparcie podczas publikacji akt oraz zredagowanie odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego
 • informowanie o prawnych sposobach zakończenia lub kontynuacji procesu

Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Przyjmuje:

-----------

Sabina Zalewska

pedagog, psycholog rodziny

Zajmuje się: wychowaniem, dydaktyką, relacjami i więziami małżeńskimi i rodzinnymi, samotnością i osamotnieniem w związkach, Syndromem Pustego Gniazda.

Przyjmuje:

Wtorki 13:15 - 15:15