Zespół Poradni Dewajtis

mgr Ewa Brzezińska

Psycholog i psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Prowadzi pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających:

 • kryzysów w życiu osobistym lub zawodowym,
 • problemów w relacjach interpersonalnych,
 • problemów w codziennym funkcjonowaniu,
 • trudności w podejmowaniu wyborów życiowych,
 • braku pewności siebie,
 • niepełnosprawności,
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
 • chcących lepiej zrozumieć siebie.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Przyjmuje:

Poniedziałki 17 - 20
Czwartki: 17 - 20

mgr Dorota Bulkowska-Szostek

Psycholog, psychoterapeuta (Szkoła Psychoterapii przy Ośrodku Intra - rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), teolog.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, a także pomoc psychologiczną, wsparcie w rozwoju osobistym i duchowym, konsultacje.

Zaprasza osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiące z powodu obniżonego nastroju, doświadczające kryzysu w swoim życiu, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie.

Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne: całościowe doświadczanie siebie w swojej jedyności i niepowtarzalności.

Bycie psychoterapeutą to jednocześnie zobowiązanie do ciągłego rozwoju co czyni stale m.in. poszerzając swoje umiejętności w focusingu, korzystając ze szkoleń u Claude Missiaen... Naukowo w ramach doktoratu prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii Doświadczeniowej.

Przyjmuje:

Czwartki: 12 - 18:30

mgr Anna Filipowicz

Mgr teologii na PWTW, ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS, psychoterapeuta.

Zakres świadczonych usług:

 • pomoc osobom z doświadczeniem straty
 • kryzysy życiowe i konflikty rodzinne
 • brak akceptacji siebie
 • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • praca z osobami poszukującymi własnej drogi rozwoju
 • łączenie treści psychologicznych, pedagogicznych i duchowych

Dodatkowo jest nauczycielem religii w szkole podstawowej.

Pracuje pod superwizją. Prywatnie mężatka, matka 8-latki.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 - 20
Wtorki: 9 - 13

mgr Monika Pszczółkowska (Jarosławska)

Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog.

Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, obsesyjno - kompulsywnymi, osobowości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie i ich rodzinami na różnych etapach choroby (diagnoza, leczenie, faza terminalna choroby).

Prowadzi edukację rodziny w zakresie radzenia sobie z chorobą onkologiczną w rodzinie (np. wsparcie rodziców w przygotowywaniu dzieci do śmierci bliskiej osoby). Pracuje z osobami w żałobie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Przyjmuje:

Czwartki: 15 - 17 psychoterapia indywidualna
  17 - 19 psychoterapia grupowa

ks. Romuald Jaworski

Teolog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor SPCh.

Dr. hab. prof. UKSW. Służy terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną. Szczególne obszary zainteresowań: zaburzenia nerwicowe, trudności na styku życia psychicznego i duchowego, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze. Prowadzi warsztaty: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Bibliodrama”, „Analiza transakcyjna pomocą w przezwyciężaniu konfliktów”.

Przyjmuje:

Wtorki: 9 - 13
  14 - 19
Środy: 14 - 17 psychoterapia indywidualna
  17:45 - 21:30 grupa 12 kroków

ks. mgr Marcin Kłosowski

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości, obecnie w trakcie studiów doktoranckich) i psychoterapeuta (w trakcie Studium Terapii w Laboratorium Psychoedukacji - rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne oraz Szkolenia Systemowej Terapii Rodzin i Par organizowanego przez prof. B. Tryjarską oraz Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus).

Doświadczenie zdobywał między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w ośrodku terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Bytomiu.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapię par i terapię rodzin. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym i integracyjnym.

Swoją ofertę kieruje do osób zmagającymi się z określonymi objawami i problemami (np. lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresyjnymi i innymi), jak i osób chcących lepiej zrozumieć samych siebie – kobiet i mężczyzn, w tym także dla osób duchownych. W zakres problematyki wchodzą między innymi: trudności w relacjach, przeżywanie kryzysów, problemy separacyjne, tożsamościowe i osobowościowe, konflikty wewnętrzne, osobista historia, seksualność, wyrażanie uczuć, traumatyczne przeżycia, uzależnienia, dorastanie, znajdowanie swojego miejsca w życiu, trudności małżeńskie, rodzinne i wychowawcze, problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 - 20:30
Wtorki: 16 - 20:30

mgr Anna Kołodziejczyk

Psycholog, psychoterapeuta, lider Grup Balinta, superwizor-aplikant

Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCh i seksuologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta SPCh. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Rodzaj świadczonej pomocy:

Psychoterapia indywidualna i małżeńska, terapia seksuologiczna, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, Grupy Balinta, superwizja indywidualna.

Zakres pomocy:

 • kryzysy życiowe i rodzinne
 • kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia
 • konflikty i kryzysy w relacjach z innymi
 • problemy w pracy
 • trudności w kontaktach społecznych
 • problemy osób starszych
 • traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości i zachowania

Przyjmuje:

Środy: 9 - 19
Czwartki: 9 - 13

mgr Grażyna Łyszczyk

Socjoterapeuta, psychoterapeuta, teolog.

Absolwentka Studium Psychoterapii Integratywnej, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Wydziału Teologicznego UKSW.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach stażu terapeutycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza. Pracuje również z młodzieżą gimnazjalną i licealną w internacie.

Zaprasza na konsultacje i terapię osoby dorosłe oraz młodzież od 13 r.ż.

Przyjmuje:

Wtorki: 10 - 15
Środy: 10 - 15
Czwartki: 10 - 18

mgr Elżbieta Majdecka

Psycholog.
Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW, obecnie w trakcie Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCH.

Zaprasza do pracy indywidualnej osoby doświadczające kryzysów życiowych, mające trudności w wyrażaniu emocji i zmagające się z problemami w codziennym funkcjonowaniu.

Przyjmuje:

Środy: 17 - 20

mgr Agnieszka Nowosad

Psychoterapeuta,

Prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości, jak również z osobami, które doświadczyły strat okołoporodowych, aborcji, zaniedbania i przemocy.

Przyjmuje:

Czwartki: 14 - 17 psychoterapia indywidualna
  17 - 19 psychoterapia grupowa

Diakon profesor Jan Ogrodzki

Doradca duchowy, kierownik duchowy, duszpasterz, rekolekcjonista. Pomaga w zakresie życia modlitwy, trudności duchowych, uzależnień duchowych, problemów sumienia, kryzysów w rodzinie.

Przygotowuje dorosłych do sakramentów chrztu i bierzmowania indywidualnie i w parach. Zapewnia w uzasadnionych przypadkach możliwość stałego kierownictwa duchowego. Więcej można się dowiedzieć na stronie: diakonjanogrodzki.blogspot.com

Możliwość modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie, uwolnienie i nawrócenie.

Przyjmuje:

Czwartki: 17 - 21

mgr Marta Subczyńska

Psycholog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia).

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, szkolenie terapeutyczne w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia terapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Doświadczenie zdobywała w Kryzysowym Telefonie Zaufania dla dorosłych.

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną osób dorosłych. Zaprasza osoby, które szukają zmiany w swoim życiu i chcą siebie lepiej zrozumieć.

Zakres pomocy:

kryzysy sytuacyjne (np. rozstanie, żałoba, problemy w pracy), kryzysy wartości, kryzysy rodzinne, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia lękowe, depresyjne, trudności w radzeniu sobie ze stresem, poczucie samotności, niskie poczucie własnej wartości, doświadczenie lub stosowanie przemocy.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 15:30 - 20

mgr Renata Sygutowska

Psychoterapeuta, pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca psychologiczny.

Prowadzi terapię indywidualną, konsultacje wychowawcze, poradnictwo psychologiczne, pracuje z dziećmi od 6 r. ż. oraz młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi i psychologicznymi, oraz z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe
 • konflikty rodzinne i małżeńskie
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • lęk i zaburzenia nastroju
 • trudności wychowawcze
 • trudności edukacyjne, rozwojowe i psychologiczne u dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

Przyjmuje:

Poniedziałki: 14 - 20
Wtorki: 14 - 20

mgr Ewa Wiszenko

Zajmuje się osobami chcącymi dokonać zmian w życiu zawodowym i osobistym, przeżywającymi trudności w odnalezieniu się po zmianie, chcącymi poznać i wybrać właściwy sposób postępowania (utrata pracy, wypalenie zawodowe, zmiana ścieżki kariery, problemy w relacjach zawodowych - współpracownik/szef, odkrywanie nowych perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego).

Pomaga też w problemach małżeńskich – w relacjach między małżonkami, w konfliktach międzypokoleniowych: małżonkowie - rodzice/teściowie.

Przyjmuje:

Wtorki: 15 - 20
Środy: 16 - 20

mgr Monika Ziarno

Psychoterapeuta, doradca psychologiczny.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, poradnictwo psychologiczne, konsultacje.
Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Zakres pomocy:

Konflikty i kryzysy rodzinne; problemy w relacjach; trudne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka lub brakiem potomstwa; problemy z pogranicza psychologii i duchowości; trudności osób starszych; osoby w żałobie; sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem; problemy wychowawcze, problemy w komunikacji.
Prowadzi poradnictwo rodzinne w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

Przyjmuje:

Środy: 10 - 20
Czwartki: 15 - 18

Współpracownicy Poradni Dewajtis

mgr Radosław Bajkowski

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, wydział psychologii, specjalność - seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończył także 4 - letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.

Prowadzi terapię indywidualną.
Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.

Zakres pomocy:

 • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • problemy z pogranicza psychologii i duchowości (posługa modlitwą 5 kluczy przy Dom Miłosierdzia w Warszawie)
 • trudności małżeńskie
 • DDA, DDD

Przyjmuje:

Wtorki: 14 - 20
Piątki: 10 - 14

mgr Melania Bogusz

Psycholog. Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW, aktualnie w trakcie Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCH.

Prowadzi pomoc psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Zaprasza osoby, które doświadczają:

 • problemów natury emocjonalnej, duchowej
 • trudności w budowaniu bliskich relacji, bolesnych uczuć, stresu, samotności,
 • niskiego poczucia własnej wartości, lęków,
 • trudności w życiu codziennym (wychowawcze ze swoimi dziećmi), kryzysy - małżeńskie, rodzinne, w pracy (wypalenie zawodowe),
 • objawy psychosomatyczne,

„Jeśli naprawdę chcesz coś zrozumieć, spróbuj to zmienić”

„ZMIENIAJĄC SIĘ, ZMIENIASZ ŚWIAT WOKÓŁ SIEBIE”

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 - 19

ks. Grzegorz Cieślak

Teolog, od 18 lat jest księdzem diecezjalnym. Związany z duchowością ignacjańską. W 2015 roku ukończył trzyletnią Szkołę Formatorów w Krakowie prowadzoną przez Ojców Jezuitów. Od 2017 roku psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Chrześcijańskiej w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie integratywnym.

Przyjmuje:

Czwartki: 12 - 15

mgr Marzena Damięcka

Psycholog, psychoterapeuta, coach pracujący w nurcie psychoterapii zintegrowanej.

Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom.

Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresjami, zaburzeniami osobowości, współuzależnieniami i DDA, problemy z własną tożsamością oraz budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, zespół lęku pourazowego, straty, fobie społeczne i dodatkowo coaching indywidualny, małżeński.

Przyjmuje:

Środy: 15 - 20

o. mgr Jarosław Kubera

Pedagog, teolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne oraz w uczestnik szkolenia w ramach Grup Treningowych Balinta.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Zakres pomocy obejmuje między innymi obszary:

 • kryzysy życiowe, partnerskie, rodzinne
 • kwestie związane z decyzjami, wyrażaniem potrzeb i uczuć, asertywność
 • poczucie własnej wartości, autonomii, konflikty wewnętrzne
 • trudności w relacjach z bliskimi, utrzymanie związku
 • separacje, doświadczenia straty i traumy
 • doświadczenia napięć i stresu
 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • problemy z kręgu współuzależnień oraz tzw. DDA/DDD
 • zaburzenia osobowości

Przyjmuje:

Środy: 12 - 16

ks. dr Grzegorz Kudlak

Psycholog, psychoterapeuta.

Pracuje z osobami: uzależnionymi (seks, pornografia), współuzależnionymi, mającymi trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, zranionymi w dzieciństwie, chcącymi poznać i zrozumieć siebie, nie akceptującymi swoich odczuć homoseksualnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i program rozwojowy „12 kroków ku pełni życia”.

Przyjmuje:

Wtorki: 12 - 15 konsultacja psychologiczna

mgr Hanna Miecznikowska

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Ukończyła kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW.

Prowadzi mediacje małżeńskie i rodzinne; psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integratywnym.
Pracuje pod stałą superwizją.

Przyjmuje:

Środy: 9 - 14

mgr Anna Nagórka-Mazurkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta (ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra).
Prowadzi terapię osób dorosłych w nurcie integratywnym.

Zaprasza do pracy indywidualnej (strata, żałoba, niepełnosprawność, choroba, brak upragnionego potomstwa, problemy rodzinne i małżeńskie, samotność, nieśmiałość, sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem, depresja, trudności małżeńskie, wychowawcze, sytuacje konfliktowe, problemy w komunikacji, rozwój osobisty).

Przyjmuje:

Poniedziałki: 16 - 20
Piątki: 13:30 - 16:30

mgr Elżbieta Stawińska

Pedagog, psychoedukator.

Zakres pomocy:

Problemy wychowawcze, problemy i konflikty w relacjach rodzinnych i małżeńskich.

Wykorzystuje w swojej pracy między innymi metodę M. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy".

Przyjmuje:

Środy: 19 - 21

ks.dr Paweł Stępień

Psychoterapeuta, certyfikat nr 36 Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Urodzony w 1969 r. w Warszawie. Przyjmuje klientów od 2009 r. Jest w gronie terapeutów ChTI (www.chti.pl).
Prowadzi chrześcijańską terapię integralną osób dorosłych, szczególnie w następujących problemach:
ZNE (zespół niezaspokojenia emocjonalnego wg. Terruwe-Baars), brak separacji od rodziców, problemy w relacjach damsko męskich, trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, DDA, DDD, żałoba, rozstania.

Ma doświadczenie w towarzyszeniu duchowym. Przez osiem lat był ojcem duchownym w warszawskim seminarium.
Towarzyszy osobom w rekolekcjach ignacjańskich i Lectio Divina.

Przyjmuje:

Poniedziałki: 17 - 21
Wtorki: 17 - 21
Środy: 17 - 21
Czwartki: 17 - 21

mgr Łukasz Jan Świderski

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Wydziału Prawa i Administracji UKSW, mgr Prawa Kanonicznego, ukończył studia doktoranckie na UKSW, w ramach doktoratu prowadzi badania w tematyce współczesnego pojęcia rodziny w prawie polskim, kanonicznym i międzynarodowym, prawnik.

Zakres świadczonych usług:

 • informowanie zainteresowanych osób o możliwości przeprowadzenia procesu sądowego o nieważność małżeństwa
 • służenie radą na temat przebiegu procesu sądowego
 • napisanie skargi powodowej lub odpowiedzi na skargę
 • redagowania innych pism procesowych
 • wsparcie podczas publikacji akt oraz zredagowanie odpowiedzi na uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego
 • informowanie o prawnych sposobach zakończenia lub kontynuacji procesu

Jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Przyjmuje:

Wtorki: 17:30 - 19

Sabina Zalewska

Pedagog i psycholog rodziny.

Zajmuje się: wychowaniem, dydaktyką, relacjami i więziami małżeńskimi i rodzinnymi, samotnością i osamotnieniem w związkach, Syndromem Pustego Gniazda.

Przyjmuje:

Wtorki 13:15 - 15:15